HABERLER
  • Son Güncelleme : 23.09.2019 10:53
  • Haber Giriş : 23.09.2019 14:06
  • Etkinlik : 20.09.2019

Diş Hekimliği Uygulamasında Hasta Şikâyetleri ve Tıbbi Uygulama Hataları

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezince düzenlenen ‘Diş Hekimliği Uygulamasında Hasta Şikâyetleri ve Tıbbi Uygulama Hataları’ konulu panel, 20 Eylül 2019 Cuma günü saat 13.30’da baromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı.

Sağlık Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Çağrı Şükrü Uluslu’nun sunumuyla başlayan panelin açılış konuşmasını Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Av. Burcu Öztoprak Alsulu yaptı.

Alsulu, meslektaşlardan gelen talepler doğrultusunda belirli sürelerle toplantılar düzenleyerek bugüne kadar ele alınmamış konuları gündeme taşımaya çalıştıklarını söyledi. Sağlık hukuku ile ilgili üçüncü kitabın hazırlıklarının bitmek üzere olduğunu belirten Burcu Öztoprak Alsulu, kitabın hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sunan tüm meslektaşlara ayrı ayrı teşekkür etti.

Açılış konuşmasından sonra ilk panel oturumuna geçildi. Oturumu TBB İstanbul Barosu Delegesi Av. Nazlı Zeynep Güney yönetti.

Bu oturumun ilk konuşmacısı Av. Burcu Öztoprak Alsulu, aydınlatılmış onamın tanımı üzerinde durdu ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde yaşanan iletişim sorunlarına değindi. Alsulu sunumunda, aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı, aydınlatmanın kime, nasıl, hangi durumlarda ve ne zaman yapılması gerektiği, aydınlatmanın yazılı mı, sözlü mü yapılacağı konusunda bilgi verdi.

Dr. Diş Hekimi Anıl Özgüç, “Genel Tababette uygulama hataları diş hekimliği için de kabul edilse bile, hatalarla ilgili şikâyetler birbirinden farklı olmaktadır” dedi. Özgüç, bunun sebebinin tıpla diş hekimliğinin ayrı kaynaklardan doğmuş olmasını gösterdi. Özgüç, genel tababetin insanın kusursuz yaşama amacıyla ortaya çıktığını, diş hekimliğinin ise zanaat ve sanattan kaynaklandığı için, diş hekimliğinin bu kökeni, hastanın şikâyetlerini biraz değiştirdiğini anlattı.

İstanbul Barosu Üyesi Av. Âdem Avcı ise sunumunda, tıpta uygulama hatalarını idare hukuku ve Yargıtay kararları çerçevesinde ele aldı. Avcı, diş hekimliği uzmanlık alanındaki Malpraktis denilen hatalı uygulamalar üzerinde durdu ve kötü uygulamayla karşılaşıldığında zarar gören tarafın başvurması gereken yolları anlattı.

İlk oturumun sonunda soru/cevap bölümü uygulandı ve konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi sunuldu.

İkinci oturum başlamadan önce söz alan İstanbul Barosu Denetleme Kurulu Başkanı Av. Murteza Özhan,  Sağlık Hukuku Merkezinin bu paneli, Avukatlık Kanununun gereği, sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlendiğini söyledi ve paneli hazırlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Özhan, “Bu panelde edindiğimiz fikirler hepimizin bilgi birikimine katkı yapmaktadır. Burada öğrendiğimiz her şey bizler için çok değerlidir” dedi. Murteza Özhan, başarılı çalışmalar yapan Av. Burcu Öztoprak Alsulu’ya bir plaket sundu.

Panelin ikinci oturumunu TBB İstanbul Barosu Delegesi Av. Rıza Pehlevi Şat yönetti.

Bu oturumda İstanbul Barosu Üyesi Av. Gültezer Hatırnaz Erol, diş hekimlerinin yasal sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

Türk Diş Hekimleri Birliği İstanbul Delegesi Diş hekimi Cem Özkartal, Diş Hekimleri Odası Disiplin Kurulu kararlarına yansıyan hatalı uygulamalar ile yapılan şikâyet değerlendirmeleri hakkındaki örnekler üzerinde durdu.

İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Diş Hekimi Tan Fırat Eyüboğlu, bilirkişi kararları ışığında diş hekimliğinde malpraktis uygulamaları üzerinde durdu.

İkinci oturum sonunda soru/cevap bölümü uygulandı ve oturum sonunda konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi sunuldu.

YAZDIR
Yükleniyor...