HABERLER
  • Son Güncelleme : 09.09.2019 18:45
  • Haber Giriş : 10.09.2019 16:36
  • Etkinlik : 10.09.2019

Anayasanın 20. Maddesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Kişisel Bilgilerin Verilmesi Suçtur !

            Basında çıkan haberlere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün “gizli” ibaresiyle İl Sağlık Müdürlüğü’nden kentteki tüm hastanelerde “polikistikover sendromu” olan ve kürtaj yaptıran 30-40 yaş aralığındaki kadınların listesinin istenildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

            Bu bilginin istenmesine gerekçe olarak “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak”,

“rüşvet” ve “Cumhurbaşkanı ile Devlet Büyüklerine hakaret” konularında yürütülen soruşturmalar gösterilmektedir.

            Anayasanın 20. Maddesinde “herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı olduğu ve kişilerin  özel hayatına ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı” açıkça belirtilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinde “ hiç kimsenin özel hayatına, konutuna, aile yaşamına veya haberleşmesine keyfi veya hukuka aykırı olarak müdahale edilemeyeceği” açıklanmaktadır. Anayasanın 90. Maddesi gereği Uluslararası sözleşmeler kanun hükmünde kabul edilmektedir. Dolayısıyla gerek iç hukukumuzda, gerekse uluslararası sözleşmelerde özel hayatın “Mahremiyeti” ne vurgu yapılarak , özel yaşamın ve aile hayatına kişinin izni olmaksızın müdahale edilemeyeceği açıktır.

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkında kanun’un 3/d ve 6/3 fıkralarına göre emniyet tarafından istenilen bilgiler SAĞLIK ALANINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERDİR. Kanunun 6/3. Maddesinde açıkça ;

“Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleriyle finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenebilir” denilerek kişisel verilerin hangi koşullarda, kimler tarafından  alınabileceği belirtilmiştir. Yasanın amir hükmü gereği sağlık alanına ilişkin kişisel verilerin emniyet müdürlüğü tarafından alınması ve istenilmesi hukuka aykırıdır.

            Gerekçe ne olursa olsun yasada açıkça belirtilen ve kişisel veri olduğu açıklanan bu bilgilerin İl Sağlık Müdürlükleri tarafından emniyet müdürlüğüne verilemeyeceğini, aksine davranılarak verildiği takdirde suç olduğunu hatırlatır, istenilen bilgilerin verilmesi durumunda ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

İSTANBUL BAROSU

KADIN HAKLARI MERKEZİ

YAZDIR
Yükleniyor...