HABERLER
  • Son Güncelleme : 02.07.2019 17:14
  • Haber Giriş : 05.07.2019 12:57
  • Etkinlik : 28.06.2019

Hazine Aleyhine Hükmedilen Vekâlet Ücretlerinin Ödeme İşlemleri Hakkında Açıklama

Adli ve idari yargı birimlerinde görülen, Adalet Bakanlığı’nın taraf veya ilgili olduğu davalar nedeniyle mahkeme tarafından hazine aleyhine hükmedilen vekâlet ücretlerinin ödeme şekli hakkında Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca açıklama yapıldı.
 
Türkiye Barolar Birliğinin 28 Haziran 2019 tarih ve 2019/44 sayılı duyuru ekinde gönderilen söz konusu açıklama şöyle: 
 
“Adli ve idari yargı birimlerinde görülen, Bakanlığımızın taraf veya ilgili olduğu davalar nedeniyle mahkeme tarafından Hazine aleyhine hükmedilen vekâlet ücretlerine ilişkin olarak avukatlar tarafından yapılan ödeme talebini içerir başvurular Bakanlığımıza gelmektedir. Ödemesi Bakanlığımızca yapılmayan vekâlet ücretleri ile ödemesi Bakanlığımızca yapılacak olmasına rağmen Bakanlığımızın yanlış birimlerine ödeme taleplerinin yapıldığı anlaşılmıştır.
 
Mahkeme kararlarına istinaden Bakanlığımızca yapılacak vekâlet ücreti ödemelerine ilişkin süreçte kırtasiyeciliğin ve zaman kaybının önlenerek ödemelerin daha hızlı gerçekleştirilmesi için ödeme başvurularının avukatlar tarafından doğru birime yapılması önem arz etmektedir.
 
Bu kapsamda;
 
1- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca beraat eden sanık lehine hükmedilen vekâlet ücreti ödemeleri, Bakanlığımız Mahkemeler Bütçesinin '03,4 Görev Giderleri' tertibine tahsis edilen ödeneklerden karşılanmakta olup, mahkeme kararı ile Hazine’den alınarak sanığa verilmesine hükmedilen vekâlet ücretinin beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödendiği,
 
2- Sanık hakkında beraat kararı verilmesi ve lehine vekâlet ücreti ödenmesine bölge adliye mahkemesi tarafından hükmedilmesi durumunda da, söz konusu vekâlet ücretinin istinafa konu olan davanın ilk derece yargılamasının yapıldığı mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödendiği,
 
3- Sulh ceza hâkimliklerinde değişik iş kapsamında görülen ve trafik denetlemelerinden kaynaklanan idari para cezalarına itirazdan doğan vekâlet ücretlerinin, dava konusu olan idari para cezası tutanağını düzenleyen (Belediye Başkanlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik İstasyon Amirliği v.b.) birimin bütçe yönünden bağlı olduğu kurumca ödendiği,
 
4- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gereğince ödenmesi gereken tazminat, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin Bakanlığımız İnsan Hakları Dairesi Başkanlığınca ödendiği,
 
5- Haksız tutuklama ve gözaltı kararları nedeniyle açılan tazminat davaları sonucunda hükmedilen tazminat ve yargılama giderlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödendiği,
 
6- Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular sonucunda kamu idareleri aleyhine hükmedilen tazminat ve yargılama giderlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödendiğine dair baro başkanlıklarının ve avukatların bilgilendirilmesi hususunu;
 
Bilgilerinize rica ederim”.
 

YAZDIR
Yükleniyor...