HABERLER
  • Son Güncelleme : 09.05.2019 12:10
  • Haber Giriş : 14.05.2019 10:37
  • Etkinlik : 12.05.2019

Türkiye’deki İlk Şirketler ve İnsan Hakları Çalıştayı Gerçekleşti

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezince düzenlenen “Şirketler ve İnsan Hakları Çalıştayı” 12 Mayıs Pazar günü Baromuz Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.

İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Duygu Köksal’ın programı ve konuşmacıları tanıtımından sonra Çalıştay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın açılış konuşmasıyla başladı.  

Tarhanlı, şirketler ve insan hakları sorununu ele alan bu toplantının gerçekleşmesini sağladıkları için İnsan Hakları Merkezi’ne teşekkür ederek sözlerine başladı. “İş Dünyası ve İnsan Hakları” (Business and Human Rights) alanının gelişmesindeki tarihsel süreç ile normatif çerçevesini aktaran Tarhanlı, bu alanın Türkiye’de ne yazık ki henüz çok bilinmediğini ve özel hukuk ile kamu hukuku arasındaki katı ayrımı kaldıran ve çoklu-disipliner bir bakış açısıyla bu konuların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

2013 yılında yaşanan Rana Plaza felaketi örneğiyle sözlerine başlayan Av. Çiğdem Çımrın şirketlerin insan haklarına saygı gösterme sorumluluğunun kapsamını anlattı. Çımrın, bu bağlamda, şirketlerin insan haklarına saygı göstermesini ihlal etmeme yükümlülüğünün ötesine geçen pozitif bir telafi etme yükümlülüğünü de kapsadığını belirtti. Şirketlerin insan hakları sorumluluğunun gereklerini yerine getirebilmeleri için insan hakları risk tespitini (Human RightsDueDiligence) iç süreçlerine aktarıp uygulamaları gerektiğinin altını çizen Çiğdem Çımrın, insan hakları risk tespitinin içeriği hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Gül Okutan-Nilsson, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasaları mevzuatı kapsamında konuyu ele aldı. Şirket ve grup menfaatlerinin, hissedarlık ve menfaat sahipliği arasındaki farkın ve TTK kapsamındaki sorumluluk mekanizmaları üzerinde duran Okutan-Nilsson, şirket topluluğu düzenlemesine de değindikten sonra Kurumsal Yönetim İlkelerini anlattı.

Şirketlerin insan hakları sorumluluğunu haksız fiil meselesi üzerinden ele alan Av. Pınar Kara da İngiltere’de bu konudaki mahkeme kararlarından örnekler sundu. Kara ayrıca, Fransa’da yürürlüğe giren şirketlerin insan hakları bağlamında sorumluluğunu öngören yasa ile Almanya’da benzer bir düzenlemeyi öngören taslak yasa metinlerinin içerikleriyle ilgili bilgi verdi.

Türkiye Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Seçkin Savaşer, iş etiğinin ne olduğunu ve bunun kurumsal yönetimdeki uygulamaları hakkında bilgi verdi. Savaşer, özellikle risk yönetim süreçlerinin şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektör ve ülke dinamiklerine göre şekillendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çalıştayın son konuşmacısı Boyner Grup Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Direktörü Aysun Sayın, Türkiye’deki tekstil tedarik zincirinde sosyal uyumu verdiği örnekler üzerinden anlattı. Şirketlerin insan haklarına yaklaşımına değinen Sayın, Türkiye’deki tekstil sektöründe yer alan oyuncuların iş ilişkileri hakkında bilgi verdi ve bu bağlamda markaların etki sahalarının nereye kadar uzanabildiğini anlattı.

Çalıştay sonunda, konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi verildi.

 

 

YAZDIR
Yükleniyor...