HABERLER
  • Son Güncelleme : 13.05.2019 09:56
  • Haber Giriş : 13.05.2019 08:52
  • Etkinlik : 11.05.2019

Yapay Zekâ Çağında Hukuk

İstanbul, Ankara ve İzmir Barolarınca ortaklaşa düzenlenen ‘Yapay Zekâ Çağında Hukuk’ konulu Çalıştayın üçüncü ayağı İstanbul Barosunun eve sahipliğinde 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da baromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, konuşmasının başında pilli radyodan bilgisayara ulaşan sürecin nostaljik yanlarını anlattı, o günlerin ayrı bir keyfi olduğunu söyledi.

Eldeki küçücük telefonlarla pek çok şeyi başarabilen bir ortama doğru gelindiğini, yaşları 60’a dayanmış olan meslektaşların çok farklı bir teknoloji gelişim düzeyini yaşayarak bu noktaya geldiklerini belirten Durakoğlu, dünyada bugün yaşanan teknolojik devrimin, sadece avukatlık mesleğini değil, pek çok şeyi hatta her şeyi değiştirdiğini söylemenin abartı olmayacağını bildirdi.

Yapay zekâ tartışmalarında en önemli hususun avukatlık mesleğini nereye götüreceği ile ilgili olduğunu kaydeden Durakoğlu şöyle konuştu: “Sanırım 10 yıl sonra bugün yaptığımız avukatlığı yapamayacağız. Yeni bir avukatlık modeli ile karşı karşıya kalacağız. Bu yeni modele uyum sağlamayı başarabilmiş olanlar daha farklı bir avukatlık modeli içersinde olacaklar. Geldiğimiz süreçte çok nitelikli avukatlar başarılı olacaklar”.

Bir avukatın iyi bir bilişimci olmak zorunda olduğunun altını çizen Mehmet Durakoğlu,  “Yapay zekâ niteliği bizim elimizden almaz, ama nitelikli bir avukatın yapay zekâdan alacağı çok şeyler var. Avukatlık mesleği değişeceği gibi onların örgütü barolar da değişecek. Barolar bugünkü biçimiyle baroculuğu sürdüremeyecekler. Barolar geleceği şimdiden görmek zorundalar” dedi.

 Açılışta konuşan Av. Selin Çetin, Ankara ve İzmir Barosunda yapılan kapalı yapay zekâ Çalıştayları ile İstanbul’da geçekleştirilen açık çalıştayın amacı hakkında bilgi verdi.

Gelişen teknolojilerin toplumda, hukuk sisteminde ve avukatlık mesleğinde yarattığı etkiler karşısındaki fikirleri yansıtan yol haritasını ortaya koymanın bir gereklilik olduğunu belirten Çetin, Türkiye’nin üç büyük barosunun, bütün hukuk paydaşlarını aydınlatıcı bir rapor hazırlamayı amaçladığını bildirdi. Çetin, bu amaç doğrultusunda 23 Şubat 2019 tarihinde İzmir Barosu’nda ve 23 Mart 2019 tarihinde Ankara Barosu’nda olmak üzere iki kapalı çalıştay düzenlendiğini hatırlattı.

Selin Çetin, bugün İstanbul Barosu’nda gerçekleştirilen açık çalıştayın, kapalı çalıştaylarda görüşülen konularla ilgili değerlendirmeler üzerinden yürütüleceğini ve katılımcıların görüşleri ile rapor taslağını şekillendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Açık çalıştayda katılımcıların verecekleri katkıları da içeren taslak raporun kamuoyuyla paylaşılacağını hatırlatan Çetin,  belirlenecek süre boyunca çevrimiçi ortamda rapor bölümleri ile ilgili görüş ve yorum almayı sürdüreceklerini, bu sayede kapsayıcı bir çalışma ortaya koymayı arzu ettiklerini belirtti.

Selin Çetin, süre sonunda taslak raporu görüş ve yorumlara kapatıp nihai hale getirerek 2019-2020 adli yıl açılış döneminde “Yapay Zekâ Çağında Hukuk” başlığı ile sunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarından sonra Çalıştay oturumlarına geçildi. İlk oturumu Ankara Barosundan Av. Gülşah Deniz Atalar, yönetti. Atalar, Ankara ve İzmir’de yapılan kapalı çalıştaylar hakkında bilgi verdi.

Birinci oturumda ele alınan konular: “Gelişen teknolojiler ve teknolojinin hukuk alanında kullanımı; yapay zekânın geliştirilmesi için disiplinler arası çalışmanın gerekliliği; Türkiye’de hukuk eğitiminin teknoloji kullanımı ile iyileştirilmesi”.

Bu konularda; Arş. Görevlisi Ayyüce Kızrak,  Av. Nagihan Özdemir, Av. Serdar Aslan ve Av. Derya Durlu Gürzumar sunum yaptılar.

İkinci oturumu Av. M. Hakan Eriş yönetti. İkinci oturumun konuları; “Teknolojinin avukatlık mesleğini dönüştürücü etkisi; Baroların atılacak adımlardaki rolü”.

Bu konularda sunumu yapanlar: Av. Sertel Şıracı, Av. Orhan F. Başçavuşoğlu, Av. Nagihan Özdemir, Öğr. Gör. Başak Buluz.

Üçüncü oturumu Av. Mehmet Ali Köksal yönetti. Bu oturumun konuları: “Gelişen teknolojilerinin yarattığı/yaratacağı hukuki sorunlar; Gelişen teknolojilerin hukuki açıdan düzenlenmesi”.

Bu konularda sunum yapanlar: Av. Gökhan Ahi, Av. Gülşah Deniz Atalar, Av. Resul Göksoy, Arş. Gör. Ayyüce Kızrak.

Oturumlarda yapılan kısa sunumlardan sonra soru/cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde katılımcılardan sorudan çok taslak rapora yansıyacak değerlendirmeler istendi. Çok farklı görüşler ortaya çıktı.

Oturumların tamamlanmasından sonra Av. Selin Çetin katılımcıların görüşlerine ilişkin genel bir değerlendirmede bulundu.

Çalıştay oturumlarını yöneten ve oturumlarda sunum yapan meslektaşlarımıza İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Filiz Saraç tarafından birer Teşekkür Belgesi verildi.

YAZDIR
Yükleniyor...