Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Unvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Unvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 11.04.2019 10:39
  • Haber Giriş : 12.04.2019 16:15
  • Etkinlik : 12.04.2019

Özel Sigorta Hukuku İle İlgili Bazı Mevzuat Sorunları

İstanbul Barosu Mevzuatı Araştırma ve Geliştirme Kurulunca düzenlenen ‘Özel Sigorta Hukuku İle İlgili Bazı Mevzuat Sorunları’ konulu panel, 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 13.30’da baromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı.

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu’nun kısa açılış konuşmasından sonra panel oturumuna geçildi.

Oturumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sigorta Hukuku Türk Derneği Başkanı Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu yönetti.

Bu oturumda konuşan Halk Sigorta Hukuk ve Rücu Müdürü Av. Yahya Tekin Esatoğlu, ‘Sorumluluk Sigortaları ile ilgili mevzuat sorunları’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda zorunlu ve ihtiyari sorumluluk sigortaları hakkında bilgi veren Esatoğlu, özellikle trafik sigortalarında yaşanan mevzuat sıkıntılarını dile getirdi. Esatoğlu bu çerçevede, değişiklik yapılan Trafik Kanunun 90, 92, 97, 98 ve 99. Maddelerini irdeledi. Esatoğlu, mevzuat ilişkilerindeki kopuklukların ve çelişkilerin giderilmesiyle genel şartlar ve diğer mevzuatlardaki aksaklıkların düzeltilmesiyle hizmetin daha hızlı sağlanabileceğini anlattı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Cüneyt Süzel, sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü ile ilgili mevzuat sorunları konulu sunumunda, bilgilendirme yükümlülüğünün Sigortacılık Kanunundaki yeri konusunda bilgi verdi. Bilgilendirmeye ilişkin yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde yaşanan mevzuat sorunlarına değinen Süzel, bütün sigorta sözleşmelerinde bilgilendirme yükümlülüğünün yer aldığını söyledi. Bilgilendirme süreci, kapsamı, yükümlüsü, muhatabı konuları üzerinde de duran Cüneyt Süzel, bu yükümlülüklerinin yargı kararlarındaki yansımalarına işaret etti.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Samim Ünan, sigorta sözleşmelerinde muaccel olma ve zamanaşımı ile ilgili mevzuat sorunlarını ele aldı. Ünan, rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortacının teminat/bedel ödeme borcunun muaccel olması, sorumluluk sigortalarında sigortacının giderleri ödeme borcunun muaccel olması, sorumluluk sigortalarında sigortacının tazminat ödeme borcunun muaccel hale gelmesi durumlarında mevzuattaki eksiklik ve tutarsızlıklara işaret etti. Samim Ünan ayrıca sigorta sözleşmesinde zaman aşımı, zarar görenin sorumluluk sigortasına yönelik doğrudan dava hakkı ve Türk Borçlar Kanunu uyarınca müteselsil sorumluluk konularına da açıklık getirdi.

Kısa bir aradan sonra soru/cevap bölümüne geçildi. Daha sonra konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi verildi.

YAZDIR
Yükleniyor...