HABERLER
  • Son Güncelleme : 08.01.2019 12:21
  • Haber Giriş : 08.01.2019 10:44
  • Etkinlik : 04.01.2019

Lojistik ve Taşıma Sektöründe Uyuşmazlık Çözüm Yolları

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu, İstanbul Tahkim Merkezi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Karayolu Taşıma Dernekleri Birliği ve Uluslar arası Nakliyeciler Derneğinin işbirliği ile düzenlenen ‘Lojistik ve Taşıma Sektöründe Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve alternatif çözüm önerileri’ konulu panel, 04 Ocak 2019 Cuma günü saat 09.30’da Baromuz Merkez Bina konferans Salonunda yapıldı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burcu Aslan ve İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Egemen Gürsel Ankaralı bilgilendirme amaçlı kısa açılış konuşması yaptılar.

Daha sonra panel oturumlarına geçildi. İlk oturumu Av. Egemen Gürsel Ankaralı yönetti.

Bu oturumda konuşan İSTAC İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, İstanbul Tahkim Merkezi’nin İstanbul Finans Merkezi’nin bir parçası olarak kanunla kurulduğunu bildirdi.

Tahkim Merkezinin kuruluşunu İstanbul Finans Merkezinden çok daha hızlı tamamladığını ve faaliyete geçtiğini belirten Akıncı, “Kurulduğumuz andan itibaren İstanbul Tahkim Merkezinin en büyük destekçisi başta İstanbul Barosu olmak üzere barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği olmuştur. Merkez, hem özel sektörde hem kamu sektöründe kısa bir süre içersinde oldukça önemli ilerlemeler kaydetti” dedi.

Ziya Akıncı konuşmasında, İstanbul Tahkim Merkezinin taşıma sektörü açısından Merkez’in hedefleri doğrultusunda sağlanan avantajlar hakkında bilgi verdi.

Türkiye ve özellikle uluslararası açıdan bakıldığında, özellikle kara taşımacılığının önemli bir konumda olduğunu görüldüğünü vurgulayan Akıncı, böyle olmakla birlikte sektörde bir taktım sorunlar da yaşandığını, bu sorunların çözümünde İstanbul Tahkim Merkezinin önemli katkıları olacağına inandığını bildirdi.

UND Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Erman Ereke, taraflar uyuşmazlığın tahkimde çözülmesini istiyorsa hakemin verdiği kararın nihai karar olacağını söyledi.

Ereke şöyle devam etti: “Siz uzman bir kişiyi hakem olarak atadığınız zaman uyuşmazlık hakkındaki kararı hakem verecektir. Tahkimde kazandığınız, haklı olduğunuz ortaya çıktı, mahkeme bu kararı bozdum dediğinde tekrar başa döneceksiniz. Türk hukukundaki böyle bir uygulama son derece hatalıdır. 2007’den sonra yeni kanunla bu durum yürürlükten kalktı. Dolayısıyla tahkimde taraflara tanınan en önemli avantaj uyuşmazlığı uzman bir kişinin çözmesi ve bu çözüme uyulmasıdır. Çünkü tarafların beklentisi bu şekildedir”.

Tahkim denilen şeyin aslında bir yargılama olduğunun altını çizen Ereke, tahkimde taraf vekili olmak için önce avukat olmak gerektiğini, bununla beraber Türk hukukunda hukukçu olmayan kişilerin de hakemlik yapması mümkün olduğunu bildirdi.

Panelin ikinci oturumunu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Muazzez Yılmaz yönetti.

Bu oturumda konuşan BSEC-URTA (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Karayolu Taşıma Dernekleri Birliği) Başkanı, TOBB, TIR ve ATA Karnesi Müdürü Aslı Gözütok, taşımacılıkta uyuşmazlık sorunlarını arabuluculuk ve tahkim açısından bakarak değerlendirdi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Karayolu Taşıma Dernekleri Birliğinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Gözütok, “Temel amacımız ticareti ve taşımacılığı kolaylaştırmak için lobi yapmak ve hükümetler arası ilişkilerde karayolu taşımacılığının sorunlarını gündeme getirerek hükümetlerin bu sorunlara çözüm bulmasını sağlamaktır. Bu temel hedefimizin yanı sıra üyelerimizin sorunlarını da çözmeyi hedefliyoruz” dedi.

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Egemen Gürsel Ankaralı, CMR Konvansiyonu ve Taşıma Hukuku Ticari Davalarında Dava Şartı Aranmasının Uygulaması konusunu ele aldı.

Dava şartı aranmasının yeni bir hüküm olduğunu, bunun 7155 sayılı kanunla hukukumuza girdiğini belirten Ankaralı, “19 Aralık 2018’de bu kanun çıktığında onaylansa bile bu kanun hükümlerinin en az bir yıl erteleneceğini düşünüyordum, ancak kanun 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girdi” dedi.

Ankaralı, yürürlüğe giren kanun çerçevesinde kanunun bazı maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ankaralı konuşmasının ikinci bölümünde CMR Konvansiyonu ve Taşıma Hukukuna ilişkin ticari davalarla ilgili örnekler sundu.

UND Uluslar arası Nakliyeciler Derneği Hukuk Çalışma Grubu Başkanı Av. Naz Ege Ege, uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarının karşılaştırılması konulu bir sunum yaptı.

Avukatlık Kanunu 35/A maddesi üzerinde duran Ege, özetle şöyle konuştu: “ Bu madde kanuna 2001 yılında girmiş. 8 yıldır bu konuda her hangi bir çalışmanın olmadığını görüyoruz. Bunun neden uygulanmadığı araştırıldığında, uygulamanın alt yapısının bulunmadığını tespit ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Türkiye Barolar Birliği bu kanun maddesinin uygulanmasına yönelik bir yönetmelikle bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin bir yönergeyi 14.04.2017’de Resmi Gazetede yayınlatarak yürürlüğe sokmuş durumdadır. Yönetmelik ve yönerge içeriğine baktığımızda Avukatlık Kanunun 35/A maddesine göre uzlaşma yönteminin eksik kalan kısmı, yani alt yapısı tamamlanmış durumdadır. Uyuşmazlıkların bu yöntemle çözümü, çok kolay, masrafsız, üçüncü kişiye ihtiyaç duyulmaksızın, yani taraflar ve avukatlarının olması yeterli olmaktadır”.

Sunumların tamamlanmasından sonra soru/cevap bölümüne geçildi. Oturum sonlarında konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi sunuldu.  

YAZDIR
Yükleniyor...