HABERLER
  • Son Güncelleme : 19.11.2018 15:24
  • Haber Giriş : 20.11.2018 14:39
  • Etkinlik : 20.11.2018

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu E: 2016/5, K: 2018/6 ve 22.06.20/18 tarihli kararıyla anne-babanın, çocuğunun haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtığı destekten yoksun kalma tazminatı davalarında, desteklik ilişkisinin varlığının ispatı için Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir bağlanması şartının aranmayacağı, destekten yoksun kalma tazminatı davalarında çocukların anne-babaya destek olduklarının karine olarak kabulünün gerektiği sonucuna vardı.

Hukukçu-Araştırmacı Çelik Ahmet Çelik, çocuğun ölümü üzerine anne-babanın destekten yoksun kalma tazminatı istemlerine ilişkin olarak Yargıtay 21. Hukuk Dairesi kararlan ile Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 11. Hukuk Dairesi, 17. Hukuk Dairesi, 19. Hukuk Dairesi ve Hukuk Genel Kurulu kararlan arasında görüş aykırılığı olduğunu ileri süren 18.02.2015 tarihli dilekçesinde;  bu aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesini talep etti.

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, konuyu irdeleyerek içtihat niteliğinde şu kararı verdi:

SONUÇ:

  1. Anne-babanın, çocuğunun haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtığı destekten yoksun katma tazminatı davalarında, desteklik ilişkisinin varlığının ispatı için Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir bağlanması şartının aranmayacağına 22.06.2018 günlü ikinci oturumda esas hakkında oy birliği,
  2. Anne-babanın çocuğunun haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtığı destekten yoksun kalma tazminatı davalarında, çocukların anne-babaya destek olduklarının karine olarak kabulünün gerektiğine 22.06.2018 günlü ikinci oturumda esas hakkında 2/3 oy çokluğuyla, karar verilmiştir.

 

YAZDIR
Yükleniyor...