HABERLER
  • Son Güncelleme : 23.10.2018 17:23
  • Haber Giriş : 17.10.2018 14:22
  • Etkinlik : 17.10.2018

Harç İadeleri Adliyelerde Yapılmalıdır

Mahkemeler tarafından iadesine karar verilen harçlarla ilgili, Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğünce “Sayman Mutemedi Alındısı” belgesinin “aslı gibidir” onaylı suretinin arandığı, ancak kimi Mahkeme kalemlerince kendilerinden sadır olmayan bu belgenin onaylanmadığı, Adliyedeki Maliye Veznelerinin de, tüm bu makbuzların önceden vergi dairesine gönderildiği, ayrıca bir onay yapılmasının iş yükü getirdiği gerekçesi ile onaydan kaçınmaları üzerine, kurumlar arası diyalogla çözümlenebilecek olan sorunun çözülmesi, İstanbul gibi büyük bir şehirde, Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne gidilmesi gerekmeksizin Adliyelerde harç iadelerinin yapılabilmesinin temini için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile yazışma yapılmıştır.

Gelen cevabi yazıda, vergi daireleri tarafından yapılacak harç iadelerinde, tahsilde verilen alındı aslının veya yetkili kişi tarafından (mahkemeler veya diğer yetkililerce) alındı suretine açıklama yazılıp imzalanarak mühürlenen veya üst yazı, müzekkere vs. ekinde gönderilecek alındı nüshasının gerekmekte olduğu, açıklama bulunmayan, imzasız ve mühürsüz çıktılara istinaden iade yapılmasının mümkün bulunmadığı, adliye veznelerinde harç iadelerinin yapılması hususunun ise Gelir İdare Başkanlığına iletildiği bildirilmiştir.

Cevabi yazıyı görmek için tıklayınız.

 

 

YAZDIR
Yükleniyor...