Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 10.08.2018 14:30
  • Haber Giriş : 27.07.2018 06:08
  • Etkinlik : 26.07.2018

Emperyalist Küstahlık Karşısında Türk Yargısının Sınavı

Bugün ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence;  ABD’li Rahip Brunson’un serbest bırakılmaması halinde Türkiye için ekonomik yaptırım uygulanacağı yönünde açıklamalar yapmışlardır.

Bu açıklamalar karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak takınılacak tavır,  ülkemizin ve o arada da Türk Yargısının ulusal ve uluslararası ölçekteki saygınlığını ciddi biçimde etkileyecek önemli bir kilometre taşı olacaktır.

Yargı kararlarının yaptırım uygulaması tehdidi içeren bir emperyalist küstahlık karşısında değiştirilmesi, asla olası olamamalıdır.  Bir hafta önce tutukluluğun devamı yönünde verilen karara rağmen, bir hafta sonra tedbirin şekil değiştirerek uygulanması yönündeki ihtiyacın hangi nedenlerden kaynaklandığı hususu tartışmalı olsa da, bu kez biçim değiştiren talep, yargıyı yönlendirememelidir.

İstanbul Barosu olarak ortaya koymaya çalıştığımız tutum, Rahip Brunson’un yargılandığı davanın içeriğinden de, yargılama aşamasında uygulanan ve değiştirilen tedbirlerden de bağımsızdır. Bu noktada önemli olan husus, emperyalist bir gücün baskısına boyun eğilip eğilmeyeceğidir. Gösterilecek direnç,  yargının geleceğinin şekillendirilmesi bakımından yaşamsal bir öneme sahip olacaktır.

Bu baskıyı yaratan ABD’nin, FETÖ elebaşısını teslim etmekten kaçınırken, gerekçe olarak ileri sürdüğü “yargının bağımsızlığı” iddiası halen geçerli iken, teslimiyetçi bir tavır takınılması, içinde bulunduğumuz yargı sorunlarını büsbütün derinleştiren bir sonuç ifade edecektir.

Yargı, toplumun ona duyduğu inançtan beslenen en önemli güvencedir. Toplumsal temelde bu güvenin çökmesi halinde, onu yeniden tesis edebilmenin çok güç olacağı anlaşılmış olmalıdır. Yargı bileşenlerinin toplumdaki bu bilinci pekiştirmeleri, bağımsız ve güvence taşıyan tavırlar ve kararlar almasıyla mümkün olacaktır. Onurlu yaşamak için buna mecburuz.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

 

YAZDIR
Yükleniyor...