Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 05.12.2017 09:47
  • Haber Giriş : 06.12.2017 15:48
  • Etkinlik : 06.12.2017

İnfaz Hakimliği Kararlarına İtirazları 1 No’lu Ağır Ceza Mahkemeleri Bakacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi’nin, 06.12.2017 gün ve 30262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30.11.2017 gün ve 1689 sayılı kararı ile, 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu kapsamında infaz hakimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlamak üzere, birden fazla Ağır Ceza Mahkemesi olan yerlerde 1 numaralı Ağır Ceza Mahkemesinin ihtisas sıfatıyla bakmasına karar verildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN KARARI
Karar Tarihi    : 30/11/2017
Karar No    : 1689
4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu kapsamında infaz hâkimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazların değerlendirileceği ağır ceza mahkemesi bakımından ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin husus Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek;
4675 Sayılı înfaz Hâkimliği Kanunu’ nun, “İnfaz hâkimliğince şikâyet üzerine verilen kararlar” başlıklı    6.Maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İtiraz,    infaz hâkimliğinin kurulduğu yer ağır    ceza mahkemesine yapılır...”    hükmüne göre, infaz hâkimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazların ağır ceza mahkemesinin ilgili mahalde birden fazla dairesinin bulunması halinde bütün dairelere eşit sayıda tevzi yapılmakta olup, mevcut uygulamanın mahkemeleri birbirinden farklı dava konularını çözme zorunluluğunda bıraktığı, bu nedenle mezkûr konuya ilişkin, 5235 sayılı Kanun’un 9. maddesinin beşinci fıkrasındaki hükme istinaden ihtisaslaşmaya gidilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Bu itibarla;
4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu kapsamında infaz hâkimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazlara birden fazla ağır ceza mahkemesi olan yerlerde 1 numaralı ağır ceza mahkemesinin ihtisas mahkemesi sıfatıyla bakmasına,
5235 sayılı Kanun’un 9/5 maddesinin son cümlesi uyannca, bu kapsamda görülmekte olan işler bakımından mahkemelerin dosyalarım iş bölümüne dayanarak anılan mahkemeye gönderemeyeceğine, iş bu kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren mezkûr konuya ilişkin yeni gelecek işlerin ise 1 numaralı ağır ceza mahkemesine tevzi edilmesine karar verildi.

YAZDIR
Yükleniyor...