HABERLER
  • Son Güncelleme : 17.05.2016 11:53
  • Haber Giriş : 05.05.2016 19:57
  • Etkinlik : 04.05.2016

Enerji Piyasalarında Üretici Ve Türekici Sorunları-Iv

İstanbul Barosu Enerji Hukuku Komisyonunca düzenlenen ‘Enerji Piyasalarında Son düzenlemeler Çerçevesinde Üretici ve Tüketici Sorunları’ konulu panel dizisinin dördüncüsü, 20 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 14.00’da İstanbul Adalet Sarayı Seminer Salonunda yapıldı.

İstanbul Barosu Enerji Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Aslı Aydınöz, açılışta yaptığı sunumda bu panel dizisini ne amaçla düzenlediklerini anlattı ve ilk üç panelde ele alınan konular hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşması yapan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sevgi Barutçu, temel ihtiyaç maddeleri ilaç gibi, gıda gibi enerjinin de modern dünyanın bir vazgeçilmezi olarak niteledi.

Enerjinin hayatın her alanında kullanıldığını belirten Barutçu, bu kadar önemli bir vazgeçilmezin doğaya zarar vermeden nasıl üretileceğinin önem taşıdığını bildirdi. Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’nin şanslı bir ülke olduğunu vurgulayan Barutçu,  enerji politikalarının bu doğrultuda uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Küreselleşmenin oluşmasıyla Türkiye’de de yapılan özelleştirmeler sonucu özel sektör hem üretim hem dağıtım aşamasında devletin yanı sıra bu hizmeti sunmaya başladığını hatırlatan Sevgi Barutçu,  bir kamu hizmeti olduğu için özelleştirilse bile devletin bunlar üzerinde bir denetim hakkı bulunduğunu bildirdi. Barutçu, enerji hukuku mevzuatının çok çeşitlilik gösterdiğini ve mevzuata pek çok yeni kavramın eklendiğini söyledi.

Hukukta da branşlara ayrılmanın artık kaçınılmaz olduğunu kaydeden Barutçu, enerji hukukunun bakir bir alan olduğunu ve meslektaşlarımızın ve özellikle genç avukatların bu alana ilgi göstereceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Paneli İstanbul Barosu Enerji Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Av. Mukadder Usanmaz yönetti.

İstanbul Barosu Enerji Hukuku Komisyonu Genel Sekreteri ve İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ferman Kaya, enerji piyasasının çok büyük bir alan olduğunu, bu alana tüketici mevzuatı da eklendiğinde devasa bir alanla karşı karşıya kalındığını, bunlara ikinci mevzuatı, Yargıtay kararlarını ve ilgili kuruluşların aldıkları kararları da eklemek gerektiğini söyledi.

Sunumunu 8 başlık altında gerçekleştireceğini belirten Kaya, bunları şöyle sıraladı: Enerji sorununda tüketici hakları denilince ne anlamalıyız… Tüketici ile ilgili temel kavramlar… Haksız şartlar… Ayıplı mal… Ayıplı mal karşısında tüketicinin hakları… Kayıp-kaçak sorunu… Tüketicinin hak arama yolları… Konuya ilişkin Yargıtay kararları…

Kaya sunumunda, satır başları olarak verdiği konuları ayrıntılı olarak anlattı ve örnekler verdi.

İstanbul Barosu Enerji Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Av. Feridun İzgi, kavram kargaşası yüzünden kurumlar arasında çelişkiler yaşandığını söyledi.

 Elektrik üretiminde dört seviye bulunduğunu kaydeden İzgi, bunlardan birincisinin elektrik üretimi olduğunu, elektriğin birincil kaynak olan hidrolik, kimyasal ya da ısı enerjisine ihtiyaç bulunduğunu çünkü elektriğin bir şeyi dönüştürüp üretilebildiğini bildirdi.

Diğer seviyeleri iletim, dağıtım ve tedarik olarak niteleyen İzgi, bu seviyelere ilişkin mevzuat çerçevesinde işleyişi anlattı ve üretici ve tüketici açısından beklentilere ilişkin ayrıntılı açıklamalar yaptı.

Sunumların tamamlanmasından sonra soru-cevap bölümü uygulandı.

YAZDIR
Yükleniyor...