HABERLER
  • Son Güncelleme : 17.03.2016 10:01
  • Haber Giriş : 16.03.2016 17:30
  • Etkinlik : 15.02.2016

Tüketici Hakları Ve Hak Arama Yolları

İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi ve Kartal Belediyesince 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle düzenlenen ‘Tüketici Hakları ve Hak Arama Yolları’ konulu panel, 15 Mart 2016 Salı günü saat 14.00’da Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde yapıldı.

Paneli İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Aydeniz Alisbah Tuskan yönetti. Tüketicilerin temsil hakkının hakem heyetlerinde kullanıldığını belirten Tuskan, her tüketici hakem heyetinde bir baro temsilcisi avukatın da bulunduğunu ve hakem heyetlerinde tüketici lehine kararlar verildiğini söyledi.

Pek çok özel günler gibi günümüzde tüketici hakları gününü de layıkıyla kutlayamadıklarını kaydeden Aydeniz Alisbah Tuskan, “Hemen hemen her gün çeşitli terör olayları yüzünden durmadan can kaybediyoruz ve şehitlerimiz var. Onun için içimiz acıyarak böyle bir günü kutlamak yerine bilinçlendirme çalışması yapıyoruz” dedi.

İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Başkanı Av. Deniz Şeren, Dünya Tüketiciler Günü ile ilgili tarihsel gelişim hakkında bilgi verdi. Şeren, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bugün dünyada tüketicilerin haklarına tam kavuştuklarını söylemenin zor olduğunu söyledi.

Mevzuatta tüketicinin bazı temel haklarının saptandığını ve bunlar üzerinde çalışmalar yapıldığını anlatan Şeren bu hakları şöyle sıraladı: ”Tüketicilerin temel gereksinmelerinin karşılanması hakkı, sağlık ve güvenliğin korunması hakkı, ekonomik çıkarların korunması hakkı, bilgilendirme hakkı, eğitilme hakkı, temsil edilme hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı’.

Deniz Şeren, “Son zamanlarda Türkiye’de en temel insan hakkı olan güvenlik hakkının bir türlü sağlanamadığını görüyoruz ve büyük bir üzüntü içinde yaşıyoruz” dedi.

İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Genel Sekreteri Av. Şevda Şensoy, tüketici haklarının ilk kez 1960’larda Amerika’da dile getirildiğini, kendisinin bu hakkı ‘Tüketicinin A’sı vahşi kapitalizmin babası’ şeklinde tanımladığını söyledi.

Tüketici hakları ve mevzuatının Türkiye’ye ilk kez 1977 yılında 4077 sayılı kanunla yansıdığını belirten Şensoy, yasada daha sonra yapılan değişikliklerde AB’ye uyum mevzuatının dikkate alındığını bildirdi.  Yasada zamanla değişiklikler yapıldığını, bu değişikliklerin en önemlisinin 2003 yılında 4822 sayılı yasayla yapıldığını hatırlatan Şensoy,  29 Mart 2014 tarihinde 6502 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle de Türkiye’nin tüketici hakları konusunda kapsamlı bir yasaya kavuştuğunu kaydetti.

Bu kanunun tüketici işlemi adı altında tüketicinin her türlü işlemini kapsamına aldığını belirten Şevda Şensoy,  konuşmasının son bölümünde, tüketici mahkemeleri, hakem heyetleri üzerinde durdu, ancak yasada alt yapı yetersizlikleri bulunduğunu da belirtmek istediğini söyledi.

İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Üyesi, TÜKODER eski başkanı Av. Şükran Eroğlu, konuşmasının başında TÜKODER’in tanıtımını yaptı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ülkemizde tüketicilerin zor durumda olduğunu, herkesin bankalara borçlandığını belirten Eroğlu, tüketicilerin her geçen gün borçlarla boğuşurken, istatistiklere göre icra takiplerinin de arttığını söyledi. Böyle bir ortamda tüketici haklarının ne oranda korunduğunu tahmin etmenin zor olmadığını belirten Eroğlu,  tüketicinin temel hakları bulunduğuna değinerek şöyle konuştu: ”Bilgilendirme hakkına baktığımız zaman, gerçekten bilgilendiriliyoruz ama yanlış bilgilendiriliyoruz. Bilgiler yanıltıcı ve aldatıcı. Eğitime gelince, sanıyorum bu konuda konuşmağa hiç gerek yok. Eğitim içler acısı bir durumda. Tazminatlara gelince, bu konuda hâkimler kendileri de tüketici olduğu halde tüketici lehine karar vermekte zorlanıyorlar.  Temsil edilme hakkımız var, bizi her yere çağırıyorlar, ancak sözlerimizi hiç dinlemiyorlar. Sağlık ve çevre hakkı var, ancak burada da sorunlar yaşanıyor. HES’lerle doğa tahrip ediliyor, sağlıklı çevre yok ediliyor”.

Kanunda da yazılı temel hakların çok güzel olduğuna vurgu yapan Şükran Eroğlu, ancak uygulanan gerçeklerle yasa hükümlerinin bir türlü örtüşmediğini söyledi. Eroğlu, “Bizim ülkemizde kafaların gerçekten insani, gerçekten demokratik, gerçekten insana yönelik yatırım yapacak şekilde şekillenmesi gerekiyor” dedi. Eroğlu, Anayasamızın 170. Maddesi ile devlete tüketicileri koruma ve tüketiciyi koyucu girişimleri teşvik etmek görevi verildiği halde devletten bu güne kadar hiçbir teşvik görmediklerini bildirdi. Eroğlu konuşmasının kalan bölümünde 6502 sayılı kanunda yer alan hükümlerle ilgili bilgilendirme yaptı.

Konuşmaların tamamlanması üzerine soru-cevap bölümü uygulandı. Kartal Belediyesi Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, kapanış konuşmasında şöyle dedi: “Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz, sadece hangi bilgiye nasıl ulaşılır, onu bilmek zorundasınız. Kartal Belediyesi olarak tüketicilerle ilgili 41 sayfalık bir sözleşme hazırladık. Bunun en ileri sözleşme olduğuna inanıyoruz. Daha ileri haklar öne sürülürse, onları da sözleşmeye eklemeye hazırız. Bu sözleşmeyi internet sitemize koyduk. Herkes ne gibi hakları olduğunu, bu hakları nasıl kullanacağını orada kolaylıkla görebilir”.

Öz, konuşmasını tamamladıktan sonra katılımcılara birer plaket sundu.

YAZDIR
Yükleniyor...