HABERLER
  • Son Güncelleme : 07.03.2016 18:14
  • Haber Giriş : 07.03.2016 16:58
  • Etkinlik : 07.03.2016

Hukuk Felsefesi Yönünden Medeniyetler Çatışması

İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve sosyolojisi Komisyonunca düzenlenen ‘Hukuk Felsefesi Yönünden Medeniyetler Çatışması’ konulu panel, 4 Mart 2016 Cuma günü saat 17.00’da İstanbul Barosu Kültür Merkezinde yapıldı.

Panelin açılışında konuşan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Şahin Erol, felsefenin bütün bilim dallarının temeli olduğunu, İstanbul Barosu’nun da felsefenin gerekliliğine inanan bir hukuk kurumu olduğunu söyledi.  Avukatlık mesleğinin de felsefesiz icra edilemeyeceğine inandığını belirten Erol, bu nedenle meslektaşlarımıza bir nebze de olsa bunun gerekliliğini bildirmek adına böyle etkinlikler düzenlendiğini ve düzenlemeye de devam edeceklerini bildirdi.  

Panelde konuşan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, medeniyetler çatışması kavramının Samuel Huntigton’ı anımsattığını, bir anlamda bu konunun, onun 90’lı yıllarda ortaya attığı bir konu olduğunu belirtti. Medeniyetler Çatışması aslında Huntingkton’un bir makalesinin adı olduğunu, daha sonra makaleler bütününden oluşan kitabına da bu adı verdiğini kaydeden Işıktaç, Huntington’ın makalesinde yer alan modernleşme, post modernin (modernlik ötesi)  anlamı, post modernlikte ortalama insanın sistem dışına atılması gibi konular üzerinde durdu.  Hantington’un ülkeleri sınıflandırdığını da belirten Işıktaç, diğer ülke, yalnız ülke, merkez ülke, bölünmüş ülke ve kararsız ülke olarak sınıflandırılan ve bu sınıflamada yer alan ülkeler hakkında bilgi verdi.  Huntington’ın Türkiye’yi kararsız ülkeler sınıfında değerlendirdiğini hatırlatan Işıktaç, bu sınıfta Rusya, Avustralya gibi ülkelerin de bulunduğunu ve bu ülkelerin Huntigton’a göre bu sınıflamada yer alma gerekçelerine değindi. Işıktaç, Huntington’ın Kemalizm’le ilgili görüşleri de bulunduğunu belirtti ve özet olarak bu görüşler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu Başkanı Av. Muazzez Çörtelek de Huntington’ın 1997 yılında Türkiye’de SPK’da verdiği konferans üzerinde durdu. Çörtelek, “O konferanstaki görüşleri ile kitabındaki görüşlerin aşağı yukarı aynı, fakat konferansında Türkiye’ye özgü ve bugün yaşadıklarımızın bir alt yapısını oluşturan görüşlere daha fazla yer verdiğini bildirdi.  Çörtelek, konferansında Kemalizm’e fazla yüklenmediğini, Türkiye’yi ‘Köprü Ülke’ tanımına alarak başka bir yere oturttuğunu belirtti ve makaleden alıntılar yaptı.

YAZDIR
Yükleniyor...