23
Cumhuriyet Savcıları
Asliye Ticaret Mahkemeleri
Asliye Hukuk Mahkemeleri
İș Mahkemeleri
İcra Mahkemeleri
Sulh Hukuk Mahkemeleri
İcra Müdürlükleri
Emanet Memurluğu
Arșiv Memurluğu
A BLOK
Cumhuriyet Savcıları
Ağır Ceza Mahkemeleri
Asliye Ceza Mahkemeleri
Sulh Ceza Mahkemeleri
Çocuk Ceza Mahkemeleri
Aile Mahkemeleri
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahk.
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahk.
Kadastro Mahkemeleri
Müracat Savcılığı
Hukuk Mahkemeleri Ön Büroları
Ceza Mahkemeleri Ön Büroları
Cezaevi İzleme Kurulu Bașkanlığı
Denetimli Serbestlik Șube Müd.
B BLOK
İlçe Seçim Kurulu Bașkanlığı
Adli Sicil Șefliği
Bilgi İșlem Müdürlüğü
Bankalar
PTT Șubesi
C BLOK
İlçe Seçim Kurulu Bașkanlığı
Adli Sicil Șefliği
Bilgi İșlem Müdürlüğü
Bankalar
PTT Șubesi
E BLOK
Adli Tıp Șube Müdürlüğü
G BLOK
BLOKLARDA NE VAR?
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...100