Page 447 - Baro Dergisi 20121

Basic HTML Version

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
İŞ KAZASINDAN DOĞAN DAVA • YETKİLİ MAHKEME
ÖZET: İş kazasından doğan davaya işverenin ikametgah’ının
bulunduğu yer Mahkemesinde ya da işçinin fiilen çalıştığı
işyeri Mahkemesinde de bakılabilir.
Burada davacıya tanınmış bir seçim hakkı bulunmaktadır.
[1]
Y.21.HD E: 2007/2049 K: 2007/19014 T: 23.10.2007
Dosyadaki kayıt ve belgelerden işi kazasına uğrayan davacıların murisi
sigortalı işçinin davalı T… Metal Boru Profil ve Tekstil Sanayi Ticaret Limitet
Şirketine ait Karadeniz Ereğli’deki S… H… Tesisi fabrika inşaatında çalışırken
çatıdan düşüp öldüğü, söz konusu inşaatın yapımı için davalı T… M… Boruk
Profil ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile davalı M…. İnşaat Ltd. Şti. arasında
16.11.2005 tarihinde sözleşme yapıldığı, ölen sigortalının da davalı M… İnş. Ltd.
Şti.’den işi alan davalı C… M… Ltd. Şti.’nin işçisi olduğu,davalı T… M… Boru
Profil ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin Karadeniz Ereğli’de, davalı M… İnşaat
Ltd. Şti.’nin Düzce’de ve davalı C… M… Ltd. Şti.’nin de Tarsus’ta kurulu olduğu
uyuşmazlık konusu değildir.
Uyuşmazlık, yöntemince yapılan yetkili itirazı sonucu, yetkili mahkemenin
belirlenmesi noktasında toplanmaktadır. Bu yönüyle davanın yasal dayanağı,
belirgin olarak 5521 sayılı yasanın 5. Maddesidir.
Anılan maddeye göre, İş Mahkemeleri’nde açılacak her dava açıldığı
tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan
yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili
mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşmemuteber sayılamaz. Maddenin
açık hükmüne göre davacının iki seçimlik hakkı vardır. Birincisi, davalıların
Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde, diğeri
de, işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede dava açmasıdır. Somut olayda,
davacılar seçimlik hakkını kullanarak davalılardan ölen sigortalı işçinin işvereni
olan olayda, davacılar seçimlik hakkını kullanarak davalılardan ölen sigortalı
işçinin işvereni olan C…. M… Ltd. Şti.’nin ikametgahı olan Tarsus’ta davasını
açmış oldukları açıktır.
Öte yandan, davacı işçinin söz konusu iş kazası ile ilgili Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nca yapılan tahkikat sırasında davalı M…Ltd. Şti.’nin çalışanı
Mühendisin müfettiş ifadesinde her ne kadar aralarında sigortalı ölen işçinin de
bulunduğu ekibi getirip kalacak yer tahsis ettiği ve sözlü anlaşmaya güvenerek
ekibin çalışmaya başlaması sırasında kazanın meydana geldiğini belirtmiş ise
1 Gönderen: Av. Hulki ÖZEL