İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi

İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu 8 Mart 1995 tarihinde , İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi 04/03/1999 tarihinde kurulmuştur. İstanbul Barosu Yönetim Kurulunun 11.01.2007 tarih ve 2/5 sayılı kararıyla Kadın Hakları Uygulama Merkezi ve komisyonun birleştirilmesi sonucu İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 
 
AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ VE KORUNMA TALEBİ İLE MÜRACAAT EDEN KADINLARIN NÜFUS KAĞITLARI İLE GELMESİ YETERLİDİR!...
  2011 Faaliyet Raporu
Kadın Sığınma Evleri
   ADLİ YARDIM BÜROSU
Adli Yardım Bürosu, hafta içi her gün hukuki yardıma ihtiyacı olup avukatlık hizmetinden yararlanmak için maddi olanağı bulunamayanlara, iki şubesi ve merkez bürosuyla hizmet sunmaktadır.

Başvuru sırasında istenen belgeler;

1. Muhtardan alınacak fakirlik belgesi,

2. Muhtardan alınacak ikametgah belgesi,

3. Nüfus cüzdan fotokopisi,

4. Dava için gerekli belgelerin fotokopisi

Gerekli Evraklar


Adli Yardım Başvuru Formu

 

Tutuklu ve Hükümlüler için

Ödeme Formu

 

Görev Talep Formu

 

Vergi Banka Bilgileri Formu

 

HABERLER
         ETKİNLİKLER

• Çalışma amaç ve kapsamımız; Kadınlarımızın Cumhuriyet devrimleriyle elde ettikleri kazanımların gerek korunması gerekse geliştirilmesi amacı ile gerek yasalarda gerekse toplumsal cinsiyet bakış açısında kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı önlemek, bu konuda farkındalığı artırmak için öncelikle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ülkemizin onayladığı ve Anayasamız kapsamında yasalardan da önce gelen başta “BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi sözleşmesi” olmak üzere, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ile bu kapsamda onaylanacak tüm sözleşmeler çerçevesinde kadının insan hakları için yasal, toplumsal çalışmalarda bulunmaktır.

Bu kapsamda;


• • Kadınların aile hukuku sorunlarına aile içi şiddet de dahil olmak üzere hukuki çözüm aramak amacıyla adli yardım birimlerinden yararlanma kıstaslarında olan kadınlara gerekli destek için Baronun adli yardım birimi ile koordineli çalışmalar yapmak,


• Bu konuda taleplerle ile ilgili Baronun adli yardım birimince atanan adli yardım avukatlarının meslek içi eğitimlerini gerçekleştirmek,

• Kamuoyunu yasal hakları konusunda gerek yazılı ve görsel medya aracılığı ile gerekse panel, seminer, basın açıklaması vb. ile çeşitli broşür, kitapçık, afişlerle bilgilendirmek,
 

• Hukuki hakları ve bu konuda nereye başvuracakları konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan kadınlara yönelik "yasal haklar eğitimleri" vermek,

 

• Bu kapsam ve amaç çerçevesinde özellikle TÜBAKKOM (Türkiye Baroları Kadın Hakları Komisyonları Birliği) ile İKKB ( İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği) başta olmak üzere Kadın Kuruluşları, çeşitli STK lar , yerel yönetimler ve valilikle birimleri ile dayanışma içinde işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

 

• • İlgili Devlet Bakanlığı ve birimlerine Yasa Tasarıları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dair önlemler, çalışmalar konusunda görüş bildirmek sureti ile;

 

Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak, kadın ve erkek arasındaki somut eşitliği teşvik etmek, yasalarda kadın - erkek eşitliğinin sağlanmasına ve eşit hakların uygulamaya yansımasına destek oluşturmak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarını korumak ve bu kişilere destek vermek için kapsamlı tedbirler tasarlamak, yasal, toplumsal çalışmalar yapmaktadır.


AİLE İÇİ ŞİDDET


AİLE İÇİ ŞİDDET

KADIN HAKLARI

 

 

 


 


 
KADININ VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ ÜZERİNE HUKUKİ VE TIBBİ YAKLAŞIM KONULU PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

KADININ VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ ÜZERİNE HUKUKİ VE TIBBİ YAKLAŞIMKADIN VE ERKEĞİ EŞİT BİR TÜRKİYE ÇAĞDAŞTIR

 

 

 

 

KADIN HAKLARI MERKEZİDEN 8 MART'A ÖZEL BROŞÜR

 

 

 

TÜRKİYE KADIN SORUNUNU ÇÖZEREK ÇAĞDAŞLAŞIR

 

 

 

ÖNDER KADINLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

 

 

 

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE İKKB MART AYINDA 25 ETKİNLİK DÜZENLEDİ

 

 

KADIN HAKLARI MERKEZİ ADLİ YARDIM BÜROSU AVUKATLARI İÇİN “KADIN HAKLARI VE AİLE İÇİ ŞİDDET” KONULU EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLEDİ

BASIN AÇIKLAMASI: KADINLARA MİLLETVEKİLİ SEÇME SEÇİLME HAKKI TANINMASININ 77. YILDÖNÜMÜ

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ULUSLAR ARASI DAYANIŞMA GÜNÜ


BASIN AÇIKLAMASI : KADINA YÖNELİK ŞİDDET SADECE KADININ SORUNU DEĞİLDİR


LAİKLİK KADIN HAKLARININ TEMELİDİRBAVYERA EYALETİ MECLİS BAŞKANI VE KADIN PARLAMENTERLERİN BAROMUZU ZİYARETİ


GERÇEK DEMOKRASİLERDE KADIN BİREY’DİRKADIN HAKLARI MERKEZİ EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDIABA VE BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NİN “AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE” PROGRAMI


BASIN AÇIKLAMASI: KADIN BİREYSEL BİR VARLIKTIR, AİLENİN EKLENTİSİ DEĞİLDİR


ERKEK EGEMEN ANLAYIŞIN DAYATMASI8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLANDIBASIN AÇIKLAMASI: 8 MART 2011 DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜMEDENİ KANUNUMUZ 85. YAŞINDATUSKAN, “KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN 4320 SAYILI YASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR”


TÜRKİYE’DE KADIN - ERKEK EŞİTLİĞİ DEMOKRASİ SORUNUDUR


ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLAR SUSMAMALIKADIN KURULUŞLARI BU YIL 11 SIĞINMA EVİ DAHA AÇILMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU


BASIN AÇIKLAMASI: KADINLARA SEÇME SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİNİN YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ


ŞİDDET KONUSUNDA AİLE MAHKEMESİ UYGULAMALARIAİLE İÇİ ŞİDDETİN SONLANDIRILMASI

 

İLETİŞİM
Merkez Büromuz
Adres: İstiklal cad. Orhan Adli Apaydın sok. Baro han. Kat:3/304 Beyoğlu/İstanbul
Tel: (0212) 2516325 (Dahili 148-150-163 -           201-219-225)
Fax: (0212) 2458367

Bakırköy Şubemiz
Adres: İstanbul Cad. Dereli İş Hanı No:16/5 Bakırköy/İstanbul
Tel: (0212) 5831233
Faks: (0212) 5709014

Gaziosmanpaşa Şubemiz
Adres: Merkez Mah. Eyüp Yolu Ecla Sok. No:7 Gaziosmanpaşa /İstanbul
Tel: (0212) 6168856
Faks: (0212) 6168857

Kadıköy (Anadolu Yakası) Şubemiz
Adres: Bahariye caddesi 82/7 Kadıköy/İstanbul
Tel: (0216) 4146853 Faks: (0216) 4146843

Kartal (Anadolu Yakası) Şubemiz
Adres:Orhantepe Mahallesi Derya Sokak No:3 Kartal/İstanbul
Tel:(0216)352539295
Tel: (0216) 3525395
Fax: (0216) 3525390  

Çağlayan Adliyesi Kadın Hakları Merkezi
Tel  : 02122400411
Faks:02122400412       

 

 

www.istanbulbarosu.org.tr
kadinhaklari@istanbulbarosu.org.tr