Hukuksal Gerçeklikler Bağlamında Anayasa Değişikliği 2. Oturum

  • 17.1.2017 tarihinde yayınlandı

    Panelin ikinci oturumunu Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu yönetti. Panelin 2. bölümünde Prof. Dr. Oktay Uygun ve Yrd. Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik konuşmacı olarak sunumlarını yaptılar.