Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli 4. Bölüm

  • 12.4.2016 tarihinde yayınlandı

    İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonunca düzenlenen “Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu panel,16 Ocak 2016 Cumartesi günü Saat 10.00’da İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonunda yapıldı.