Tüketici Hukukunda Vekalet İlişkileri 2. Bölüm

  • 12.3.2018 tarihinde yayınlandı

    İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezince düzenlenen ‘Tüketici Hukukunda Vekâlet İlişkileri’ konulu panel 26 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 13.00da Baromuz konferans salonunda yapıldı.