Uygulama Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 1. Bölüm

  • 14.11.2017 tarihinde yayınlandı

    İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonunca düzenlenen ‘Uygulama Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ konulu panel 24 Ekim 2017 Salı günü saat 13.00’da İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonunda yapıldı.