Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 06.10.2017 10:37
  • Haber Giriş : 04.10.2017 09:09
  • Etkinlik : 03.10.2017

Uçak Altı Bagajlarının, Kilitlerinin Kırılarak Açılması Uygulamasının Yürütmesi Durduruldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Twitter üzerinden tüm yurttaşlara yapmış olduğu 19.11.2015 tarihli: "Uçak altı bagajlarınız güvenlik sebebi ile güvenlik birimlerince açılıp incelenebileceği için bagajınızı kilitlememeniz gerekmektedir. Uçak altı kilitli bagajlar, gerektiğinde güvenlik birimlerince kilitleri kırılarak açılmak zorunda kalınmakta ve içine not konulmaktadır" duyurunun, uçuş güvenliğinin sağlanmasının bir gereklilik ve zorunluluk olması ile birlikte, sağlanmak istenen uçuş güvenliğinin insan onur ve haysiyeti ile Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ile güvence altına alınan temel hakları ihlal etmemesi gerektiği, yine mevzuat düzenlemesi yoluna gitmek yerine sosyal paylaşım sitesi üzerinde duyuru yapılmak suretiyle hukuk devleti prensibine aykırılık teşkil etmesi gerekçesi ile iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak Baromuzca açılan davada, Danıştay 10. Dairesi’nin 18.10.2016 gün ve 2015/5152 E. no’lu yürütmenin durdurulmasının reddi kararı, itirazımız üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26.01.2017 gün ve 2016/1739 YD İtiraz No’lu kararı ile kaldırılarak, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde; havayolu güvenliğinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirlerin, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen, yönetmelik, genelge ve sair düzenleme yöntemleriyle duyurulması ya da doğrudan doğruya hizmet alanlara bildirilmesi suretiyle yapılması gerekirken, uçakaltı bagajlarının kilitlenmemesi gerektiğine ilişkin tedbirin twitter üzerinden duyurulması suretiyle ilgililere bildirilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

Kararı görmek için tıklayınız. 

YAZDIR
Yükleniyor...