Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 26.04.2017 08:47
  • Haber Giriş : 27.04.2017 19:55
  • Etkinlik : 21.04.2017

Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulamacılara Etkileri

İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu ile Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen ‘Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulamacılara Etkileri’ konulu Sempozyum, 21 Nisan 2017 Cuma günü saat 09.00’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Yerleşkesinde yapıldı.

Sempozyumun açılışında Konuşan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Muazzez Yılmaz, Sempozyumda yetkin kişiler tarafından çok önemli konuların ele alınacağını belirtti ve Sempozyumun başarılı geçmesini diledi.  

Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güzel, küreselleşen dünyanın ve ekonomik düzenin en önemli hukuki sorunlarının başında fikri ve sınaî haklar ile söz konusu haklara ilişkin uyuşmazlıkların geldiğini söyledi. Çok uluslu şirketlerin sınaî mülkiyet uyuşmazlıklarıyla karşı karşıya geldiklerini, ülkelerin teknolojik gelişiminin fikri ve sınaî haklar politikasına göre şekillendiğini belirten Güzel, “Bu açıdan dünyada sınaî haklar alanındaki gelişmeler ve ülkelerde yapılan mevzuat değişiklikleri doğrultusunda sınaî hakların tek bir kanunda toplanarak yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda yapılmış çalışmaların bir ürünü olarak Sınaî Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017 tarihili Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir” dedi. Ali Güzel, hayatın her alanına giren konularda önemli uyuşmazlıkların yaşandığı sınaî mülkiyet hukukunun günümüzde en önemli hukuk dalları arasına girdiğin bildirdi.

İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu Başkanı Av. Burcu Aslan, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarından sonra uygulama Yargıtay kararlarıyla şekillenmiş olsa da, uygulayıcılar olarak derli toplu bir Sınaî Mülkiyet kanununa ihtiyaç duyduklarını söyledi. Yeni Sınaî Mülkiyet Kanununun 10 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe girmesini memnuniyet verici bulduklarını, ancak üzerinde tartışılması, konuşulması gereken çok husus olduğunu belirten Aslan, yönetmeliklerin de bir an önce hazırlanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini kaydetti.  Burcu Aslan, Sempozyumun kayda alındığını ve bu kaydın İstanbul Barosu İnternet sitesinde BAROVİZYON’da yayınlanacağını, Sempozyum bant çözümlerinin ayrıca kitap dolarak da yayınlanacağını bildirdi.  

Dört oturum halinde gerçekleştirilen Sempozyumun ilk oturumunu İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Vehbi Kahveci yönetti.

Bu oturumda, Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, “Sınaî Hakların Ceza Hukuku Açısından Korunması”, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri Haklar Bürosu Savcısı İsmail Onaran, “Marka Suçlarında Soruşturma Usulleri”, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Hukuku ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu, “Sınai Mülkiyet Suçları” konulu bildiriler sundular.

İkinci oturumu Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bahar Ceyda Süral yönetti.

Bu oturumda, Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Dr. Elif Betül Akın, “Sınaî Mülkiyet Kanununda Marka Tescil Sürecine İlişkin Değişiklikler”, İstanbul 3. Fikri ve Sınaî Haklar hukuk Mahkemesi Hâkimi Habibe Aslan, “Kullanmamaya dayalı İptal Davalarına ilişkin Değerlendirmeler”, Emniyet Müdürü Gül Kabataş, “Sınaî Mülkiyet Kanununun Kolluk Kuvvetlerinin Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler” konulu sunum gerçekleştirdi.

Sempozyumun üçüncü oturumunu Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Levent Yavuz yönetti.

Bu oturumda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tamer Pekdinçer, “Sessiz Kalmak Sureti ile Hakkın Kaybı”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Dural, “6769 Sayını Sınaî Mülkiyet Kanununun Tanınmış Markaya İlişkin Hükümleri”, Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Hâkimi Fethi Merdiven, “Sınaî Mülkiyet Kanunu Sistemi, İlkeler ve İçtihat Hukuku”  konusu üzerinde durdu.

Sempozyumun son oturumunu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal yönetti.

Bu oturumda, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Feyzan Hayal Şehirali Çelik, “Önceki Tarihli Hakların Etkisi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçak Yıldız, “Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları Konusunda Getirilen Yenilikler”,  Türk Patent ve Marka Kurumu Hukuk Müşaviri Av. Âdem Sarıpınar, “6769 Sayılı Kanunun Marka Hakkının Kapsamı ve İstisnaları Konusunda Getirdiği Yenilikler” konusunu anlattı.

YAZDIR
Yükleniyor...