Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 15.07.2016 14:48
  • Haber Giriş : 14.07.2016 14:40
  • Etkinlik : 14.07.2016

Tck 103/1-A Bendinde Yer Alan “…Tamamlamamış…” İbaresi İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi, 26.05.2016 gün ve 2015/108 E. 2016/46 K. sayılı kararı ile, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan: “…tamamlamamış…” ibaresini iptal etti.

Madde 103- (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden; 

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

13.07.2016 gün ve 29769 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararın, yayımından itibaren başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Kararı görmek için tıklayınız.

YAZDIR
Yükleniyor...