Avukat Girişi:  Kullanıcı Adı: Şifre:  
     
Stajyer Avukat Girişi «  
Şifremi Unuttum «  
Üye Ol «  

    ANASAYFA | BARO LEVHASI | ETKİNLİK TAKVİMİ | HABERLER | BARONET | BİLGİ HAVUZU | İLETİŞİM | ENGLISH  
 Tarihçe
 Başkan ve  Yönetim Kurulu
 Baro
 Baro Meclisi
 Staj Eğitim  Merkezi
 CMK
 Adli Yardım
 Merkezler
 Komisyonlar
 Kurullar
 Yayın Kurulu
 Yayınlar
 Avukatlık Hukuku
 Adliye-Baro Odaları
 Bilgi Edinme
 Kayıt İşlemleri
 Sigorta
 Anlaşmalı Kuruluşlar
 Kan Bilgi Havuzu
 UYAP Faaliyetlerimiz
 Yararlı Bilgiler

Alexa Toolbar
AVUKATLAR HAKKI SONUNA KADAR KORUYORLARHaber » Güncel
Son Güncelleme: 22.10.2007 17:07:58 
Haber Giriş Tarihi: 18.10.2007 11:49:15 
Etkinlik Tarihi: 17.10.2007 

AVUKATLAR HAKKI SONUNA KADAR KORUYORLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Muammer Aydın avukatların, adli yardıma muhtaç vatandaşlarımızın hakkını sonuna kadar koruduklarını bildirdi.

Video

 

Av. Muammer Aydın, 17 Ekim 2007 Çarşamba günü saat 13.20’de SKY TÜRK Televizyonunda yayınlanan "Hakkınızı Arayın" programının canlı yayın konuğu oldu.

 Av. Aydın, program sunucusu Begüm Özkan’ın adli yardıma ilişkin sorularını yanıtladı.


-          Adli yardım ne demektir?

-          Adli Yardım, bireylerin hak arama özgürlüğü ve bu özgürlükte eşitliği sağlamak amacına yönelik maddi olanakları bulunmayan vatandaşlarımıza, gerek adli mekanizmanın içerisindeki giderlerinin karşılanması, gerekse de avukatlık hizmeti verilerek haklarının korunması ve kollanmasına ilişkin hizmetin bütünüdür.

 

-          Kimler faydalanabiliyor?

-          Adli yardımdan genel olarak maddi olanakları olmayan insanlarımız, vatandaşlarımız faydalanıyor. Ama uygulamada tabii herkesin başvurması söz konusu oluyor. Bunlar bizim tarafımızdan “kıstaslara uyan / uymayan” şeklinde değerlendiriliyor. Faydalanması uygun görülen ve yasanın aradığı koşulları taşıyan insanlara adli yardım hizmeti veriliyor. Ama genelde fakirlik belgesi alan, bu belgeyle baromuza müracaat eden ve diğer aranan kıstasları yerine getiren kişilere bu hizmet veriliyor. Fakirlik belgesini kolayca almak mümkündür. O başlı başına bir kıstas değildir. Başka araştırmalarımız da oluyor. Ama en önemli kıstas, kişilerin gerçekten bu hizmeti alabileceği konusunda bizim yaptığımız araştırmalarla yasanın koyduğu kıstaslara uygunluk olmaktadır.  

 

-          Hangi davalar için adli yardım mümkün?

-          Adli yardım hizmeti, genelde hukuk davalarında, idari davalarda, icra-iflas hukukundan doğan uyuşmazlıklarda, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti gibi olaylarla ilgili olarak veriliyor. Ceza uygulamaları ile ilgili davalarda adli yardım hizmeti verilmiyor. Eskiden veriliyordu. Son yapılan düzenlemelerle 5271 sayılı yasaya göre, bu tür hizmet CMK Servisince veriliyor. Adli yardım sadece hukuk davalarıyla ilgili veriliyor, bir tek istisnası var, o da, icra-iflas hukukundan doğan nafaka borcunu ödemeyeler ya da mal beyanında bulunmayanlarla ilgili davalardır. Bu davalara da adli yardım hizmeti vermek mümkündür.

 

-          Adli yardımla ilgilenecek olan avukatları nasıl belirliyorsunuz?

-          Adli yardım hizmeti gönüllülük esasına göre yapılan bir hizmettir. Önceden bu hizmet Adli Müzaheret Bürosu olarak çalıştığı dönemde İstanbul Barosu Levhasına kayıtlı tüm avukatlar tarafından sıradan görevlendirmeyle veriliyordu. Ancak 2001 yılında yasada yapılan değişiklik üzerine 2002 yılında İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosunu kurdu. Türkiye Barolar Birliğinin yürürlüğe koyduğu bir yönetmelik ve Avukatlık Yasasında belirtilen düzenlemeler çerçevesinde Barolarda Adli Yardım Büroları oluşturuldu. İstanbul’da önce Baromuzun Merkezinde oluşturuldu. Şu anda İstanbul’da Kadıköy’de, Bakırköy’de, Kartal’da temsilciliklerimiz var. Özellikle buralarda hizmet vatandaşın ayağına götürülmüştür. Hizmeti buralarda kabul ederek işlemleri çabuklaştırıp hizmet vermek yönünde çalışmalarımız var. Daha evvelce Adli Müzaheret Bürosu olarak çalışırken bir yönetim kurulu üyesinin sorumluluğu altında bu işlemler bir personelle yapılıyordu. Ancak adli yardımdan istifade etmek için müracaat edenlerin çoğalması ve bu arada yasada yapılan değişikliklerden sonra bu hizmetin verilmesine ilişkin örgütlenmemiz de genişledi. Şu anda İstanbul Barosunda yukarıda saydığım bölgelerde çalışanlar da dâhil olmak üzere iki sorumlu yönetim kurulu üyesinin koordinasyonu altında 5 avukat arkadaşımız ve 10 personelimiz görev yapmaktadır.

 

-          Gönüllülük esasına göre verilen bu hizmette nasıl bir disiplin gerekiyor?

-          Avukat olan hiçbir arkadaşımın hakkın korunmasında kayıtsızlık göstermesi mümkün değil. Gönüllülük içersinde yapılan bu hizmette mazereti olan arkadaşlar kendilerini görevlendirme yazısı aldıkları tarihten itibaren 15 gün içersinde bize geri dönerek -bu iş için kararlaştırılan maktu ücreti baroya ödemek koşuluyla- bu görevden affını isteyebilirler. Yani hiç kimseye bu görevi zorla yaptırmayız. Zaten İstanbul Barosu olarak biz de hem yasanın aradığı kıstasların oluşup oluşmadığını, hem de bu görevin yapılması esnasındaki denetlemelerimizi sürdürüyoruz.  Belli aralıklarla da avukat arkadaşlarımızdan yazılı raporlar alıyoruz ve bu raporları bilişim sistemiyle oluşturduğumuz bir veri tabanında değerlendiriyoruz ve oradan takip ediyoruz.

 

-          Adli yardım talebinde bulunabilmek için ne yapmak gerekiyor?

-          Baro Merkezi ile Kadıköy, Bakırköy ve Kartal’da bulunan Adli Yardım Bürolarında bulunan nöbetçi avukat arkadaşlarımız müracaatları müracaat belgelerini incelerler ve talebi kabul ederler. Bu bir hukuk davası ile ilgili olabilir, ya da belli bir konuda bilgilendirme olabilir. Nöbetçi arkadaşımız durumu inceler ve kendi görüşüyle birlikte fakirlik belgesi, ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı suretini ve talep konusu olan hukuki uyuşmazlığın belgelerinin fotokopilerini Merkeze gönderir. Merkezde Adli Yardım Bürosu tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları Adli Yardım Bürosundan sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerine gelir, eldeki belgelerin kamu kurumlarınca doğrulanması sonucunda da, talepte bulunan kişiye avukat tayin ederiz.  

 

-          Adli Yardım Bürolarında her an bir muhatap bulmak mümkün mü?

-          Tabii. Bürolarımızda adli yardım personelimiz görev yapıyor. Ayrıca her gün orada bir nöbetçi avukatımız bulunuyor. Bu nöbetçi arkadaşlarımıza biz günlük nöbetleri nedeniyle adli yardımdan para ödüyoruz.

 

-          Atadığınız avukatlara neye göre ücret ödüyorsunuz. Avukatlık hizmeti dışındaki mahkeme masraflarını kim ödüyor?

-          Adli yardım hizmeti yasada iki şekilde düzenlenmiş aslında. Biri Hukuk Usulü Muhakemeleri yasasında Adli Müzaheret olarak düzenlenmiş.  Mahkemelerde açılmış ya da açılacak davalarda adli müzaheret kararı verilirse, o karar çerçevesinde dava giderleri, tanık, bilirkişi ya da benzeri diğer giderlerin karşılığında geçici olarak bağışıklık sağlanır. Yine aynı düzenlemeye göre avukat tayini istenirse mahkemeler avukat talebini bize iletirler, ama bu uygulamada pek fazla olmaz. Adli müzaheret kararı da mahkemelerce çok fazla uygulanmaz. Bununla ilgili parasal sıkıntı vardır. İkinci olarak genelde 1136 sayılı avukatlık yasasından doğan adli yardım hizmeti çalışmaktadır. Bunun da iki kıstası var. Birincisi; vatandaşın haklı olma koşuludur ve o hakkın da ekonomik bir yararı olması lazımdır. Yani 100 – 200 YTL’lik bir hakkın korunması için müracaat eden ve bütün kıstaslara sahip olan bir vatandaşa adli yardım hizmeti veremeyiz. O da bir haktır ama ekonomik yararı yoktur. Ya da hukuki bir yararının olup olmadığını da biz her zaman baştan kestiremeyiz. Çünkü avukatlık hizmeti, davada kazanmaya ya da kaybetmeye yönelik bir hizmet değildir, hakkın korunmasına yönelik bir hizmettir. Biz başlangıçta kıstas olarak şuna bakıyoruz: hak düşürücü süreler geçmiş mi, zaman aşımı var mı bunlara bakıyoruz. Hukuki değerlendirmemizde hakkın korunması gerekiyorsa o zaman avukat tayin ediyoruz. Ama ücretlerin ödenmesi genellikle mahkemelerce verilecek adli müzaheret kararlarıyla oluyor. Bu haklılık koşulu gerçekleşmezse mahkeme sonuçlandığında haksız çıkan taraftan o ücretler tahsil ediliyor. Avukatlara yaptığımız ödemeleri de sosyal devlet uygulaması anlayışı içersinde devletin Türkiye Barolar Birliğine ödediği bir fon var. Adli Yardım Yönetmeliği gereğince TBB’nin fondan barolara yapacağı aktarmalarla tarifeye uygun olarak maktu ücret karşılığı avukatlara ödenmektedir. Hiçbir avukatımız da mağdur edilmemektedir. Aslında bir başka genel mağduriyet var, bu maktu ücretler çok düşük. Bu ücretle ülkemizde bir davanın başından sonuna takip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bunların iyileştirilmesi için biz de baro olarak her türlü çabayı gösteriyoruz, girişimde bulunuyoruz, ancak şu andaki koşullarımız böyle.

 

-          Gönüllülük esasına dayanan bir hizmet olması belki de bu yüzdendir?

-          Kesinlikle. Anayasamıza göre angarya yasaktır. Ama aslında bu işin bir tarafına baktığınız zaman gerçekten angaryadır. Ödenen ücretlerle bu hizmetin görülmesini gerçekçi bulmuyoruz. Onun için gönüllülük esası burada çok fazla. Avukat arkadaşlarımız bu ücretlerle hakkı sonuna kadar koruyorlar.

 

-          Başvurular konusunda varsa elinizde rakamsal bilgiler verebilir misiniz?

-          Adli yardım hizmetinin sosyal devlet anlayışına uygun bir hizmet olduğunu söylemiştik. Bu hizmetten mali olanakları kısıtlı olan herkes faydalanabilir. Bu gerçekçi. Ama uygulamada mali olanakları çok fazla olan ya da yeterli olan özel avukat tutabilecek çok sayıda kişinin de başvurduğu görülüyor. Bunlar tabii bizim tarafımızda ayıklanıyor. Eğer bir şekilde belgeleriyle bizi kandırarak bu hizmeti almayı becermiş olan müracaatçılarımız varsa, bunun ortaya çıkması halinde biz o hizmeti durduruyoruz. Durdurmakla da kalmıyoruz. Bundan dolayı yapılan harcamayı misliyle kendisinden tahsil için yasal işlem yapma olanaklarımız var. Ayrıca beyanındaki doğruluğu yansıtmaması nedeniyle de kişi cezai takibata da maruz kalabiliyor. İstatistikî bilgi olarak size şu bilgileri aktarabilirim. Baromuza 1996 yılından bu yana yapılan adli yardım sayısı şöyle: 1996’da 162, 1997’de 262, 1998’de 317, 1999’da 349, 2000’de 914, 2001’de 1082, 2002’de 2002, -İstanbul Barosunda Adli Yardım Bürosunun tam anlamıyla kurulması 2002’dir- 2003’de 3536, 2004’de 5476, 2005’de 6832, 2006’da 5551,  2007’de Eylül sonu itibariyle 4021 başvuru karşılanmış.

 

-          Bunlar karşılanan talepler değil mi?

-          Evet. Aslında başvurular bundan daha fazla.

 

Arkadaşıma Gönder Yazıcıya Gönder


BaroVizyon

CMK Asistan

Genel Kurul Fotoğrafları

Adliyedeyim

KARTAL ADALET SARAYI

İban Sorgulama

AİDATTA KOLAYLIK

ADLİYE SERVİSLERİ

Avukat Hakları Merkezi

BAROBAHÇE

KARTAL ADALET SARAYI

Kadın Hakları Merkezi

BARO ÇOCUK BAKIRKÖY

KÜTÜPHANE

Barokart

Avukat Hakları Merkezi

İstanbul Adalet Sarayı

UYAP Avukat Portalı

Avukatlık Ücret Tarifesi

ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZ

Medyada İstanbul Barosu

Barokart

E-İmza

TBB İcratek

Litai Otel

AİDAT İŞLEMLERİ
KREDİ KARTI AİDAT ÖDEME FORMU formlarının doldurularak Baro Muhasebe Servisinin 0212 245 63 52 nolu faksına gönderilmesi gerekmektedir);             Aidat ödemelerinizi Vakıfbank İstanbul Adalet Sarayı Şubesi TR51 0001 5001 5800 7286 2874 96 nolu hesaba yapabilirsiniz.

ÇAĞLAYAN ADALET SARAYI Aidat Ödemelerinizi haftaiçi hergün 09:00-16:00 saatleri arasında nakit veya kredi kartınız ile 1.bodrum katta yer alan Baro Merkezinde yapabilirsiniz.(-1 Kat/C1 Blok)

ANADOLU ADALET SARAYI Aidat Ödemelerinizi haftaiçi hergün 09:00-16:00 saatleri arasında nakit veya kredi kartınız ile E Blok zemin katta yer alan Baro Merkezinde yapabilirsiniz.

BAKIRKÖY ADALET SARAYI Aidat Ödemelerinizi haftaiçi hergün 09:00-16:00 saatleri arasında nakit veya kredi kartınız ile 1.kat 155 nolu odada yapabilirsiniz.

 
Şahkulu Mahallesi, Serdar-I Ekrem Sokak, No:7 Galata-Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 251 63 25  -  Fax: +90 (212) 293 89 60  -  E-Posta: baro@istanbulbarosu.org.tr